Điều khoản 18 U.S.C 2257 – bảo vệ trẻ em

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash-scaled (1)

Viet69.ltd không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ hoặc tất cả nội dung tìm thấy trên trang web. Đối với các hồ sơ theo 18 USC 2257 cho nội dung được tìm thấy trên trang web này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến trang web nơi nội dung được sản xuất.

Viet69.ltd là một trang web chia sẻ webcam sex trực tiếp cho phép xem tổng hợp các loại nội dung khác nhau.

Viet69.ltd tuân thủ các quy trình sau để đảm bảo tuân thủ:

Chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng phải từ 18 tuổi trở lên mới được tải video lên.

Người dùng phải xác nhận rằng họ trên 18 tuổi và xác nhận rằng họ lưu giữ hồ sơ của các video trong nội dung và rằng họ trên 18 tuổi.

Trong thế giới kỹ thuật số hiện đại, việc bảo vệ trẻ em và ngăn chặn sự lạm dụng trẻ em là một ưu tiên hàng đầu. Với sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí trực tuyến và việc chia sẻ nội dung người lớn trên Internet, việc thực thi các quy định về tuổi tối thiểu và bảo vệ trẻ em trở nên vô cùng quan trọng.

Điều khoản 18 U.S.C. 2257 là một phần quan trọng của luật pháp Mỹ liên quan đến việc đảm bảo sự tuân thủ các quy định này trên các trang web người lớn.

Điều khoản 18 U.S.C. 2257 được đề cập đến trong Đạo luật Bảo vệ Trẻ em (Child Protection and Obscenity Enforcement Act) năm 1988. Điều khoản này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến (OSP) phải tuân thủ các yêu cầu liên quan đến ghi lại thông tin tuổi tác của những người xuất hiện trong nội dung người lớn. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có trẻ em tham gia vào nội dung người lớn và ngăn chặn sự lạm dụng trẻ em trong ngành công nghiệp giải trí.

Theo Điều khoản 18 U.S.C. 2257, OSP phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Ghi lại thông tin tuổi tác: OSP phải tạo và duy trì một hồ sơ chi tiết về tuổi tác của các người tham gia trong nội dung người lớn, bao gồm hình ảnh và tên của họ. Thông tin này phải được kiểm tra và xác minh một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác.
  2. Bảo mật và lưu trữ thông tin: OSP phải đảm bảo rằng thông tin ghi lại được bảo mật và lưu trữ an toàn. Họ phải duy trì hồ sơ này trong một thời gian nhất định và sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật khi có yêu cầu hợp lệ.

Chính sách công khai: OSP cần cung cấp một chính sách công khai về việc tuân thủ Điềều khoản 18 U.S.C. 2257 trên trang web của mình. Chính sách này cần bao gồm thông tin về cách OSP thu thập, lưu trữ và xác minh thông tin tuổi tác của các người tham gia trong nội dung người lớn, cũng như cách OSP đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin này.

Tầm quan trọng của việc tuân thủ điều khoản 18 U.S.C. 2257 không thể bỏ qua đối với các OSP. Việc thực hiện và tuân thủ điều khoản này không chỉ giúp bảo vệ trẻ em khỏi sự lạm dụng và bạo lực trực tuyến, mà còn giúp tránh những vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Vi phạm quy định 18 U.S.C. 2257 có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm xử lý hình sự, phạt tiền và tước quyền hoạt động của OSP.

Để tuân thủ điều khoản 18 U.S.C. 2257, các OSP cần thực hiện các biện pháp sau:

  1. Xác minh thông tin tuổi tác: OSP cần thực hiện quy trình xác minh kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các người tham gia trong nội dung người lớn đủ tuổi và không phải là trẻ em. Điều này có thể bao gồm yêu cầu người tham gia cung cấp giấy tờ tuổi tác chính thức hoặc sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba chuyên về xác minh tuổi tác.
  2. Bảo mật và lưu trữ thông tin: OSP cần áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin tuổi tác được thu thập. Họ cũng cần lưu trữ thông tin này trong một cơ sở dữ liệu an toàn và sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.
  3. Cập nhật và giám sát: OSP cần liên tục cập nhật và giám sát nội dung người lớn trên nền tảng của mình. Họ cần xác định và loại bỏ nội dung có dấu hiệu vi phạm điều khoản 18 U.S.C. 2257, đồng thời áp dụng các biện pháp để ngăn chặn việc tải lên nội dung vi phạm từ người dùng

>>> CHính sách DMCA – Tuân thủ chính sách 17 U.S.C. § 512

Tắt Quảng Cáo