Privacy Policy – Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Website đại diện pháp luật VIệt Nam : https://viet69.ltd

Tài liệu này cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Người dùng thu thập trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Trang web này rõ ràng và nghiêm ngặt hạn chế quyền thành viên và/hoặc quyền xem chỉ cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Mọi người không đáp ứng tiêu chí này đều nghiêm cấm truy cập hoặc xem nội dung trang web này. Chúng tôi không có ý định tìm kiếm hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nào từ những người chưa đủ tuổi thành niên.

Người dùng có thể xem video mà không cần đăng ký và không có bất kỳ thông tin nào được thu thập và xử lý.

Yêu cầu đăng ký để tải lên video và truy cập các tính năng khác.

Thông tin được thu thập là: tên người dùng, địa chỉ email, năm sinh.

Cookie

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính của bạn để xác định phiên duyệt của bạn một cách duy nhất. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie lâu dài. Nếu bạn xóa cookie lâu dài, một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng.

Thông tin tệp nhật ký: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin mà trình duyệt web của bạn gửi như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL tham chiếu, loại nền tảng, tên miền và ngày giờ yêu cầu của bạn.

Địa chỉ email: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu lại thông tin trao đổi đó.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Bất kỳ video nào bạn gửi cho chúng tôi có thể được phân phối lại qua internet và các kênh truyền thông khác, và có thể được công chúng xem.

Chúng tôi sẽ không sử dụng địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân nhận dạng khác của bạn để gửi các tin nhắn thương mại hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho mục đích quản lý không liên quan đến tiếp thị.

Chúng tôi phân tích thông tin lưu lượng người dùng đã tổng hợp để giúp tối ưu hoá hoạt động lưu trữ và cải thiện chất lượng trải nghiệm người dùng.

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (như tên hoặc địa chỉ email) với các công ty khác, bên thứ ba.

BẢO MẬT

Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Tắt Quảng Cáo