Điều khoản sử dụng – Term Of Use

Chào mừng bạn đến với website Viet69.ltd chuyên về video ngắn 18+. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi muốn thông báo về các điều khoản sử dụng quan trọng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Tuổi tác: Trang web của chúng tôi chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn khẳng định rằng bạn đủ tuổi pháp luật để xem nội dung 18+. Nếu bạn chưa đủ tuổi, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.
  2. Nội dung người lớn: Trang web của chúng tôi cho phép người dùng đăng tải, chia sẻ và xem nội dung 18+, bao gồm hình ảnh và video mang tính chất tình dục. Việc truy cập và xem nội dung này chỉ được phép cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại khác đều bị cấm.
  3. Quyền sở hữu: Mọi nội dung được đăng tải trên trang web này thuộc quyền sở hữu của người đăng tải. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
  4. Trách nhiệm cá nhân: Bạn chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng trang web. Bạn không được đăng tải nội dung bất hợp pháp, đe dọa, xúc phạm, quấy rối hoặc tạo ra mối nguy hiểm cho người khác. Bạn cũng không được sử dụng trang web để phát tán virus hoặc bất kỳ mã độc hại nào.
  5. Quyền riêng tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web sẽ được bảo mật theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng ôi.
  6. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.
  7. Liên kết bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật và thực tiễn của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập vào các liên kết này là do sự lựa chọn và rủi ro của bạn.
  8. Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc mất dữ liệu, lỗi kỹ thuật, hoặc thiệt hại gây ra bởi nội dung không chính xác hoặc không phù hợp.
  9. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng của trang web này bất cứ lúc nào. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Tắt Quảng Cáo